Thermoglass AS blir
Låssenteret Thermoglass

Vi har den 26.03.2021 signert en oppkjøpsavtale med Låssenteret AS, og vil f.o.m. 20.04.2021 hete «Låssenteret Thermoglass».

 

  • Låssenteret AS er Norges største privateide sikkerhetssenter og låsesmed. De har 30 avdelinger fordelt over hele landet fra Tromsø i nord og til Kristiansand i sør.

Thermoglass blir det nordligste Låssenteret i Norge og vil fortsette dagens drift med lås og sikkerhetssystemer, glass og fasade og solskjerming ved våre avdelinger i Alta og Kirkenes.

 

Alle våre ansatte fortsetter i sine respektive stillinger, og for å sikre framtidig lokalt eierskap vil dagens eiere av Thermoglass bli med videre som aksjonærer gjennom aksjeprogrammet for ansatte i Låssenteret AS.

For våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere understreker vi at fusjonen ikke vil få vesentlige konsekvens utover de rent formelle/juridiske endringene som fusjonen innebærer.

 

Vi gleder oss til å bli del av et større fagmiljø med over 300 nye kolleger i hele landet med høy kompetanse i faget. Dette gjør oss i stand til å ta større og mer komplekse arbeidsoppgaver i fremtiden som kommer.

 

Vi håper å fortsette det gode samarbeidet med våre kunder og samarbeidspartnere under navnet «Låssenteret Thermoglass».

Mer informasjon om fusjonen og oppdaterte selskapsopplysninger finner du her.