Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysningen som gjøres av Thermoglass AS.
Thermoglass AS tar personvernet på alvor, og vil sørge for at opplysningene vi behandler er i tråd med personvernlovgivningen.

Behandlingsansvarlig
Thermoglass AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Formålet med innsamling av personopplysninger
For å kunne levere tjenester til våre kunder og leverandører, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger.  Formål som f.eks.:
– kundeadministrasjon, support
– fakturering
– levering av tjenester
– leverandøradministrasjon, mottak av varer
– kundeoppfølging, garantier
– markedsføring.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi behandler grunnleggende personopplysninger som f.eks. navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse i vårt kunderegister. Og eventuelt andre opplysninger som lagres på grunnlag av samtykke fra kunden. For å kunne behandle disse personopplysningene anvendes GDPR forordningens Artikkel 6, første ledd b). Uten disse personopplysningene blir det vanskelig for oss å kunne levere tjenester og opprettholde avtaler til våre kunder.

Vi innhenter og oppbevarer ikke sensitive personopplysninger med mindre vi har opplyst om det på forhånd og har et lovlig grunnlag for det.


Hvor hentes opplysningene fra?

  • Innhenting av personopplysninger skjer ved kundehenvendelser via vår butikk, telefon, e-post eller vårt kontaktskjema på thermoglass.no/kontakt
  • Vår leverandør innen solavskjerming, Kjells Markiser, har et kontaktskjema på sin nettside, der vi får personopplysninger tilsendt dersom en kunde fyller ut skjemaet med ønske om befaring innen vårt geografiske område.

Utlevering til tredjepart
Vi utleverer aldri personopplysninger til en tredjepart for bruk av informasjon til andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen.
Vi sørger for at kundens personlige opplysninger er beskyttet når de sendes til betrodde samarbeidspartnere. Hver tredjepart er forpliktet til å sørge for at dataene behandles i samsvar med loven.

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Sletting, arkivering og sikring av opplysninger
Personopplysninger oppbevares kun så lenge det er nødvendig ihht. til å utføre våre tjenester/plikter, eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, vil vi slette eller anonymisere kategoriene av dine personopplysninger.

Alle opplysninger registreres i vårt kunderegister ved bruk av programvare fra UNI Micro. Vår databehandler Serit Eltele administrerer vår datalagring og drift av IT-systemet.
Hvordan informasjonen behandles reguleres gjennom en databehandlingsavtale mellom Thermoglass AS og Serit Eltele.

Kontaktinformasjon
Alle kunder har rett til fullt innsyn i alle personopplysninger Thermoglass AS lagrer om en og ens bedrift, dette i tråd med GDPR.
Ønsker du innsyn eller slette/korrigere dine personopplysninger hos oss, ta kontakt med oss på post@thermoglass.no.

Rettigheter
Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern. Klage kan meldes inn til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger, eller har annen klage på behandling av personopplysningene.

Endringer i personvernerklæringen
Kunden aksepterer at Thermoglass AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på våre hjemmesider under «Personvernerklæring».

Rev.: